Bästa sätten för att undvika problem med bilen

däckbyte

Bästa sätten att undvika problem med bilen är att ta väl hand om den genom en kombination av underhåll och service. Du bör alltid se till att bilen är väl underhållen, vilket inkluderar allt från att tvätta bilen till att utföra regelbunden bilservice. Det är den regelbundna servicen som är väldigt viktigt och inte bara vänta på den schemalagda bilservicen som utförs enligt användarmanualen. Även viktig service som bromsservice, oljebyte, batteriservice, däckservice måste utföras under året.

Genom att kontrollera bilen ofta kan du hitta problem i ett tidigt skede, innan de växer till större och potentiellt allvarligare och kostsamma problem. Genom att märka att du behöver mer motorolja kan du reda ut problemet genom att fylla på det innan det slutar med att du har motorproblem eller till och med fullständigt motorhaveri. På liknande sätt kan byte av fläktremmen också rädda dig från att gå sönder och orsaka att motorn skär sig, vilket kommer att bli ett dyrare problem. Att eliminera problem med bromsar eller stötdämpare ger dig dessutom en säkrare körning, vilket kan förhindra allvarliga olyckor.

Det kan vara bra att göra ett konditionstest, där verkstaden kommer att låta sina experter att gå igenom bilen för att kontrollera bilens kritiska funktioner. De kommer att kontrollera stötdämpare, däck, bromsar, lampor och alla nödvändiga vätskor. Om något måste åtgärdas, kommer de att meddela dig så att du kan rätta till det, så att du kan köra säkrare och undvika dyrare problem i framtiden. Detta i kombination med att göra din vanliga bilservice enligt servicemanualen bör hålla din bil i gott och säkert skick under hela sin livstid.

Däcken måste kontrolleras regelbundet för att säkerställa att mönsterdjupet är över minimigränsen. Det rekommenderas att byta däck när du når 4 mm mönsterdjup, eftersom viktig prestanda börjar avta efter du går under 4 mm. Det leder till att du får sämre grepp, längre bromssträcka och sannolikheten för vattenplaning ökar.  Du måste också se till att du har rätt däcktryck. Använd det rekommenderade däcktrycket som finns i bruksanvisningen. För lågt däcktryck kan leda till att däcket överhettas och kan explodera. Det kommer också att öka däckets slitage och leda till högre bränsleförbrukning.

Däcken är så pass viktiga för säker körning så se alltid till att du har bra uppsättningar av både sommar- och vinterdäck, där vinterdäcken kan vara antingen dubbdäck eller dubbfria däck. Det är viktigt att däckbytet görs innan vintervädret kommer och sedan tillbaka till sommardäck när det inte längre finns risk för återkommande vinterväder. Däcken ska vara i bra skick, utan synliga skador. Det är också viktigt att kontrollera däcktrycket, så att det är i rätt nivå. Lågt däcktryck uppkommer ofta vid sjunkande temperaturer eftersom temperaturen påverkar däcktrycket. Lågt däcktryck leder till ökat slitage och högre bränsleförbrukning. Du har även sämre köregenskaper. Däckrotation är också viktigt då du roterar positionen av däcken mellan varje däckbyte. Detta jämnar ut skillnader i slitage och ger bättre köregenskaper, då du slipper en bil som över- eller understyr.

För mer information om bilservice och underhåll, besök: https://vianor.se/