De beste måtene å unngå bilproblemer

bremseservice,

Den beste måten å unngå problemer med bilen din er å ta godt vare på den gjennom en kombinasjon av vedlikehold og service. Du bør alltid sørge for at bilen er godt vedlikeholdt, som inkluderer alt fra å vaske bilen til å utføre vanlig bilservice. Det er rutetjenesten som er veldig viktig og ikke bare venter på rutetjenesten som utføres i henhold til brukerhåndboken. Viktige service som bremseservice, oljeskift, batteriservice, dekkservice må også utføres i løpet av året.

Ved å sjekke bilen ofte kan du finne problemer på et tidlig tidspunkt, før de vokser til større og potensielt mer alvorlige og kostbare problemer. Ved å legge merke til at du trenger mer motorolje, kan du ordne problemet ved å fylle på det før det ender med at du får motorproblemer eller til og med fullstendig motorfeil. Tilsvarende kan bytte av viftebelte også spare deg for å knekke og føre til at motoren kutter, noe som vil være et dyrere problem. Å eliminere problemer med bremser eller støtdempere gir deg også tryggere kjøring, noe som kan forhindre alvorlige ulykker.

Det kan være lurt å gjøre en tilstandsrapport der verkstedet lar ekspertene sine gå gjennom bilen for å sjekke bilens kritiske funksjoner. De vil sjekke støtdempere, dekk, bremser, lys og alle nødvendige væsker. Hvis noe må løses, vil de varsle deg slik at du kan fikse det, slik at du kan kjøre tryggere og unngå dyrere problemer i fremtiden. Dette i kombinasjon med å utføre din vanlige biltjeneste i henhold til servicehåndboken, bør holde bilen i god og trygg tilstand resten av livet.

Dekkene må kontrolleres regelmessig for å sikre at mønsterdybden er over minimumsgrensen. Det anbefales å bytte dekk når du når 4 mm mønsterdybde, da viktig ytelse begynner å synke etter at du har gått under 4 mm. Dette fører til dårligere grep, lengre bremselengder og økt sannsynlighet for vannplaning. Du må også sørge for at du har riktig dekktrykk. Bruk anbefalt dekktrykk i bruksanvisningen. For lavt dekktrykk kan føre til at dekket overopphetes og eksploderer. Det vil også øke dekkens slitasje og føre til høyere drivstofforbruk.

Dekkene er så viktige for sikker kjøring, så sørg alltid for at du har gode sett med både sommer- og vinterdekk, der vinterdekkene kan være enten piggdekk eller piggfrie dekk. Det er viktig at dekkskiftet gjøres før vinterværet kommer, og deretter tilbake til sommerdekk når det ikke lenger er fare for gjentatte vintervær. Dekkene må være i god stand, uten synlige skader. Det er også viktig å kontrollere dekktrykket slik at det er på riktig nivå. Lavt dekktrykk oppstår ofte ved fallende temperaturer fordi temperaturen påvirker dekktrykket. Lavt dekktrykk fører til økt slitasje og høyere drivstofforbruk. Du har også dårligere kjøreegenskaper. Dekkrotasjon er også viktig når du roterer dekkens stilling mellom hvert dekkbytte. Dette utjevner forskjeller i slitasje og gir bedre kjøreegenskaper, ettersom du unngår en bil som overstyrer eller understyrer.

For mer informasjon om bilservice og vedlikehold, besøk: https://vianor.no/